กล้ามเนื้อเทียมเสริมพลังให้หุ่นยนต์ตัวอ่อน

กล้ามเนื้อเทียมจะเสริมพลังให้หุ่นยนต์ตัวอ่อนและอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ในอนาคต แต่ต้องมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของโครงสร้างทรงพลังเหล่านี้เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ใหม่คุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานบางอย่างของเส้นใยกล้ามเนื้อเทียมเส้นใยอ่อนบาง ๆ ที่สามารถยืดงอบิดหรือเฉือนได้นั้นสามารถที่จะทำให้รูปร่างผิดปรกติซึ่งนำไปสู่โครงสร้าง

ที่มีลักษณะคล้ายปมถักเปียหรือโครงสร้างคล้ายห่วงที่สามารถเก็บหรือปล่อยพลังงานได้ง่าย การทดลองนี้ใช้ประโยชน์จากกลุ่มทดลองหลายกลุ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อต้นแบบต้นแบบ แต่วิธีทอพอโลยีเรขาคณิตและกลไกของเส้นใยเรียวเหล่านี้มารวมกันในระหว่างกระบวนการนี้ไม่ชัดเจนนักการศึกษาของเราอธิบายหลักการทางทฤษฎีพื้นฐานรูปร่างเหล่านี้ การแปลงและทำให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบที่สำคัญ