ความเข้าใจกับบุคคลวัฒนธรรม

การตัดสินใจที่จะไม่เดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่เข้าใจถึงกันและกันก็คือการปฏิบัติที่นักเดินทางที่มีสติสัมปชัญญะอาจเรียนรู้ได้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ho’oponopono สามารถให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมฮาวายได้มากขึ้นและช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีสติมากขึ้น เนื่องจาก ho’oponopono เป็นแกนหลักของเครื่องมือในการสื่อสารคำนี้

อาจเป็นตัวเตือนให้ฟังเสียงทั้งหมดมีการอภิปรายที่มีความหมายและพยายามอย่างจริงจังในการทำความเข้าใจกับบุคคลวัฒนธรรมหรือประเทศอื่น เรายอมรับว่าการรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างคนหรือสิ่งแวดล้อมหรือความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่า เรายอมรับว่าการรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนหรือสิ่งแวดล้อมหรือความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่า” แม่ของฉันบอกฉัน “ในชุมชนเกาะมีพื้นที่เหลือเฟือมากและต้องมีการแบ่งปันโดยทุกคน มันจะต้องมีการกักตุนป้องกันและเพิ่มขึ้น แต่เป็นกลุ่มเพราะถ้าคุณได้รับด้วยตนเองมากเกินไปกลุ่มไม่ได้จริงๆทำงานได้ดี