บริการจัดการอาคาร การอนุรักษ์พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการจัดการอาคาร การอนุรักษ์พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการอนุรักษ์พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาฝาก ซึ่งผู้ประกอบการทุกท่านควรตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญเพราะสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกด้วย

1. เลือกความสว่างให้เหมาะสม การเลือกความสว่างให้เหมาะสมเป็นก้าวแรกของ การประหยัดพลังงาน แสงสว่างที่มากเกินไปอาจเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติงาน ทาให้รู้สึกอึดอัดไม่ สบายตา และสิ้นเปลืองพลังงาน แต่เนื่องจากความรู้สึกพอดีของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ในทางปฏิบัติจึงเลือกค่าจากตารางมาตรฐานไปใช้งาน การเลือกความสว่างนี้หมายความรวมถึงการเลือกวิธีการส่องสว่างด้วยว่าจะให้ความสว่างแบบทั่วไปหรือแบบเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน

2. ปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้งาน ถือเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด แต่มีข้อควรระวัง คือการปิดเปิดสวิตช์บ่อยครั้งอาจทำให้อายุการใช้งานของหลอดสั้นลง ตัวอย่างหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ควรปิดสวิตช์ไว้สักช่วงเวลาหนึ่ง (ประมาณ 10 ถึง 15 นาที) ก่อนที่จะเปิดครั้งต่อไป หรือหลอดไฟบาง ชนิดต้องการเวลาที่การให้ความในการจุดไส้หลอดระยะหนึ่ง และเมื่อปิดสวิตช์ แล้วก็ยังต้องรอเวลาให้ หลอดเย็นก่อนจึงจะเปิดได้ อาจไม่คล่องตัวในการทำงานบางประเภท จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานด้วย วิธีการปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้งานสามารถทำได้หลายวิธีเช่นควบคุมด้วยระบบเซนเซอร์ ควบคุมด้วยการใช้สวิตช์ตั้งเวลา หรือใช้บุคคล ก็ได้

3. ใช้แสงสว่างจากภายนอก (ธรรมชาติ) ช่วย วิธีนี้สามารถประหยัดพลังงานได้มาก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงสว่างตลอดปี แต่ การใช้แสงสว่างจากภายนอกจำเป็นต้องมีการควบคุมความสว่างหรือความจ้าของแสงด้วย เช่นใช้ กระจกกระจายแสง และจำเป็นต้องติดตั้งดวงโคมเผื่อไว้ใช้ในวันที่แสงสว่างจากภายนอกน้อย หรือ เวลากลางคืน

4. บำรุงรักษาอย่างสม่าเสมอ การบำรุงรักษาอาจไม่เกี่ยวข้องกับการสิ้นเปลือง พลังงานโดยตรง แต่แสงสว่างที่ลดลงอาจทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง หรือบางครั้งที่ความ สว่างลดลงมาก บางคนอาจหาดวงโคมมาติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้ ซึ่งเป็นการไม่ประหยัดพลังงานนั้นเอง การบำรุงรักษาที่ควรทำเป็นประจำคือการทำความสะอาดดวงโคมและแผ่นสะท้อนแสง หลอดไฟบาง ชนิดเมื่อใช้ไปนานๆ ประสิทธิภาพการส่องสว่างจะลดลง อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดใหม่ วิธีที่ดีใน การพิจารณาว่าจะต้องทำความสะอาดหรือยังคือการวัดความสว่างด้วยเครื่องมือวัด และควรทำความ สะอาดเมื่อความสว่างลดลงจากเดิมประมาณ 10%

5. เลือกชนิดดวงโคมให้เหมาะสม ดวงโคมมีอิทธิพลต่อความสว่างบนพื้นที่ทำงาน มาก เนื่องจากดวงโคมที่ดีสามารถสะท้อนความสว่างลงพื้นที่ที่ต้องการได้มาก การเลือกซื้อดวงโคมจึง ควรพิจารณาประสิทธิภาพในส่วนนี้ด้วย

6. เลือกชนิดหลอดให้เหมาะสม หลอดไฟฟ้ามีหลายชนิด จึงควรเลือกว่า ในการใช้งานจุดประสงค์หลักนั้นต้องการความสว่างเพียงอย่างเดียว หรือต้องการอย่างอื่นเช่น ความถูกต้องของสี ความรูสึก ประกอบด้วย

7. ควร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในการใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัตรายต่างๆ ที่จะส่งผลเสีย ตามมาในอนาคต