เกาหลีใต้เปิดเผยชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย พบว่ามีจำนวนสูงถึง 370,889 คน หรือคิดเป็น 15% ของจำนวนคนต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้ทั้งหมดและในจำนวนนี้พบว่ามีคนไทยที่หลบหนี และอาศัยอย่างผิดกฎหมายมากถึงราว 140,000 คน และถือว่าเป็นชาติที่มีคนหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้มากที่สุดอีกด้วย

ข้อมูลดังกล่าวคำนวณถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และในส่วนคนไทยที่หลบหนีและพักอาศัยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้นั้น พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวหากนับจากปี 2558 ที่มีคนไทยหลบหนีอยู่ราว 50,000 คน สาเหตุที่คนต่างชาติหลบหนีเมื่อเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้และไม่ได้เดินทางออกไปตามกำหนด หรือการหนีวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นเพราะรัฐบาลเกาหลีใต้ขยายเวลา การยกเว้นวีซ่าในช่วงที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็องชังในเดือนกุมภาพันธ์