4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนพัฒนา Big Data ด้านอสังหาฯ

4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน “บาเนีย” บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics ในนาม Baania.com เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงศรี ฟินโนเวต ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี รวมถึง 500 TukTuks เวนเจอร์ แคปิตอลในกลุ่ม 500 Startups จากซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกาผู้ร่วมทุนเดิมในการลงทุนรอบใหม่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในอนาคต

หลังจากการระดมทุนครั้งแรกในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจลงทุน โดยมีข้อมูลโครงการครอบคลุม 15 จังหวัด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มากกว่า 13,622 โครงการ มีบ้านอยู่ในระบบ 2,265,214 หลัง และแบบบ้าน 27,291 แบบ และมีผู้เข้าใช้งานในระบบกว่า 4,000,000 ราย ทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 700 ล้าน Data Point

“การระดมทุนปี 2561 บาเนียจะขยายการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบ 26 จังหวัดหลักทั่วประเทศ เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในภาคใต้ ภาคตะวันตก และเพิ่มผู้ใช้บริการในระบบเป็น 7,000,000 คน พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Search by Lifestyle ระบบการค้นหาที่อยู่อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต Bestimate ระบบประมาณราคาบ้าน และ Baania Pulse: Deep Social Listening สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” นางสาวอัญชนา กล่าว

นางสาวอัญชนา กล่าวอีกว่า “การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ผู้บริโภคที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ ลดความผิดพลาดในการซื้อ สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต สามารถเข้าถึงตัวตน และรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการ และใช้ Baania.com เป็นช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการร่วมลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งขององค์กรชั้นนำของไทย โดยกรุงศรี ฟินโนเวต นำทีมร่วมลงทุน เพราะบาเนียมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงศรีเห็นศักยภาพของบาเนียตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมงานกันในโครงการ Krungsri RISE ขณะเดียวกันกรุงศรีให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี Big Data และการทำ Data Analytic ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำธุรกิจปัจจุบัน และสิ่งนี้เป็นความเชี่ยวชาญของบาเนีย ซึ่งจะช่วยให้กรุงศรีสามารถต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อบ้านให้สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต”

นายดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Venture Capital Fund Manager of AddVentures โดยเอสซีจี กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าลงทุนโดยตรงในบาเนียครั้งนี้ เนื่องจากบาเนียมีโมเดลสามารถตอบโจทย์ความต้องการของการค้นหาที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร ด้วยการนำ Big Data, AI และ Machine Learning มาประกอบการช่วยเหลือผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยอย่างตรงจุด ผู้ร่วมก่อตั้งของบาเนียเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในแวดวงอสังหาริมทรัพย์มีความเข้าใจพฤติกรรม Pain Point และ Customer Journey ของผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยในไทยเป็นอย่างดี และมีโมเดลของสตาร์ทอัพที่คล้ายคลึงกับบาเนียประสบความสำเร็จในภูมิภาคอื่น เช่น Zillow ในสหรัฐอเมริกา

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. มุ่งแสวงหาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาบริการของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท.เชื่อว่า ข้อมูลเชิงลึกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของบาเนีย ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ต่อไป ทั้งธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Smart City โดย ปตท.คาดหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรนำมาซึ่งการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

นายเรืองโรจน์ “กระทิง” พูนผล Managing Partner, 500 TukTuks กล่าวว่า มีความสนใจในธุรกิจ PropTech startup โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเอา Big Data มาผสมผสานเพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายและมี Unfair Advantage เป็นพิเศษ โดยบาเนียเป็น PropTech ตัวแรกที่ลงทุนตั้งแต่รอบ seed round ในปี 2560 ด้วยทีมงานผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่งและศักยภาพที่โดดเด่น ทำให้บาเนียสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและเชื่อว่าบาเนียจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเงินลงทุนรอบใหม่จาก strategic investors และ partners และน่าจะเป็นผู้นำตลาดได้ในไม่ช้า.-สำนักข่าวไทย